CONTURA 紧凑型测量机

CONTURA——来自蔡司的灵活、可靠和优异的品质保证测量平台。新一代测量机精度更高,可兼容多种光学式探头,从而实现更广的测量范围。优异的测量技术、蔡司CALYPSO测量软件以及高度优化的通用测量程序令CONTURA成为同类测量机中的优选之作。

可选探头:
ZEISS RDS ZEISS ViScan ZEISS LineScan ZEISS VAST XXT ZEISS VAST XTR gold ZEISS VAST XT gold
可选软件:
ZEISS CALYPSO GEAR PRO